หน้าแรก
 เกี่ยวกับเรา
 สินค้า
  โคม Flood Light LED
  โคม High-Bay LED
  โคม High-Bay LED
แบบสี่เหลี่ยม


  โคม Street Light LED
แบบสี่เหลี่ยม
  โคม Street Light LED
   •
  อุปกรณ์และหลอดไฟ 
  หลอดไฟ LED T8 Light Tube
  หลอดไฟ LED Bulb Light
  หลอดไฟ LED Spotlight
  โคมไฟกันน้ำ-กันฝุ่น 1x10W , 13W, 15W (LED)
  โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น 2x10W , 13W, 15W (LED)
  มาตรฐาน มอก. 
 ติดต่อเรา
 

 
 
 
 
 
 
   
 
  บริษัท ชัยวงศ์ ไลท์ติ้ง จำกัด  ภูมิใจนำเสนอ “หลอดประหยัดไฟ LED” ซึ่งนำมาใช้ทดแทน
หลอดไฟเมทัลฮาไลด์,แสงจันทร์และไฮเพลชเชอร์โซเดียม จากการที่หลอดประหยัดไฟ LED
สามารถลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างมากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เราสามารถช่วยกันรักษาโลกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอด
ประหยัดไฟ LED หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ LED แล้ว คุณจะพบว่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ถูกใช้จะลดลง
 
 
                                                                                                               อ่านต่อ >>       
 
 
   
       
 
โคมไฟ Flood Light LED
รุ่น Save One  >>
 
โคมไฟ High-Bay LED
รุ่น Hi Save  >>
 
โคมไฟ Streetlight  LED
รุ่น Max Save  >>
 
             
       
 
โคมไฟ Streetlight LED 
รุ่น Smart Save >>
 
LED T8 Light Tube 
รุ่น  T8ALT >>
 
LED Bulb Light
รุ่น  ABL >>
 
             
 
TEL : 02-870-7878   02-870-7889   02-870-7979  E-mail : chaiwong_lighting@hotmail.com
Copyright © 2012  www.chaiwong-lighting.com All rights reserved.
 
Current Pageid = 1